เปิดร้านกาแฟสด ธุรกิจต้นทุนต่ำ

บทความ

Coffee Dream ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22-10-2553 14:49:16น.

 การบรรยายโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็กสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคุณปนิตา ปรีชาหาญ จาก Coffee Dream วันที่ 21 มกราคม 2552 ณ.อาคารเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับแนวคิดเพื่อวางแผนประกอบอาชีพอิสระเป็นของตนเองในอนาคต และสร้างเครือข่ายการประกอบธุรกิจขนาดเล็กในยุควิกฤติเศรษฐกิจ